Out of pocket kosten

In de nieuwsbrief najaar 2013 van AGIN Timmermans is reeds aandacht besteed aan voornoemde regeling, welke onder druk van het Bureau Financieel Toezicht tot stand is gekomen. Het is voor gerechtsdeurwaarders niet langer toegestaan om ‘out-of-pocket-kosten’ voor te schieten. U kunt hierbij ondermeer denken aan de griffierechten voor een gerechtelijke procedure, de kosten voor het aanvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister of Kamer van Koophandel, kosten slotenmaker, kentekeninformaties, advertentiekosten, etc. Kortom, alle kosten voor diensten die wij bij derden ‘inkopen’.
 
De regeling heeft daarmee tot gevolg dat de portefeuille van iedere klant kostendekkend moet zijn, dus dat de gerechtsdeurwaarder meer gelden onder zich heeft dan aan ‘out-of-pocket-kosten’ open staat.
 
Heeft dit gevolgen voor onze opdrachtgevers? In sommige gevallen niet. Doorgaans vraagt AGIN Timmermans haar klanten al om een kostenvoorschot vóór aanvang van een gerechtelijke procedure en de ‘financiële positie’ van het dossier wordt continue in de gaten gehouden. Wel kan het zijn dat, wellicht vaker dan u gewend was, om een aanvullend voorschot gevraagd wordt. Een en ander zal in die voorkomende gevallen uiteraard nader worden toegelicht. Opdrachtgevers met een grotere portefeuille kunnen wel een verandering opmerken, nu de nieuwe regelgeving met zich meebrengt dat de financiële positie op portefeuilleniveau wordt beoordeeld. In de praktijk kan dit inhouden dat er minder tussentijdse afdrachten gedaan worden, omdat wij meer gelden onder ons moeten houden.
 
Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij geven u graag een toelichting en bespreken samen met u de mogelijke gevolgen voor uw portefeuille.

 

 

 Wij pakken de zaken net iets anders aan. En dat werkt!

 AGIN Timmermans, een organisatie met 4 gerechtsdeurwaarderskantoren en een kleine 60 medewerkers. Denk daarbij aan (kandidaat-)deurwaarders, juristen en andere uitstekend opgeleide medewerkers. Hoewel automatisering essentieel is om succesvol te zijn, zijn het onze mensen die het verschil maken. We houden ze dan ook scherp met bijscholing, coaching en een collegiale werksfeer.

 

 


Lokaal én landelijk sterk.

We kennen onze regio als geen ander en staan ook landelijk sterk. Samen met nog drie middelgrote deurwaardersorganisaties zijn we onderdeel van het landelijk dekkende AGIN-netwerk. Veel van onze klanten hebben een lokale basis, maar daarnaast ook behoefte aan solide landelijk optreden. Wilt u eens kennismaken met die net wat andere aanpak? Dan is een afspraak de beste weg. U vertelt waar uw probleem ligt en wat u van ons verwacht. Wij laten helder zien waar de kansen liggen. Het kan namelijk altijd beter. Bel 088 - 4 11 12 14 en vraag naar ons salesteam. Voor kansen in Zeeland belt u met 0113 - 246 333.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agin